Důležité oznámení pro rodiče

Vážení rodiče,

 

od pondělí 31. 1. 2022 se netestují a nebudou posíláni do karantény žáci s prodělaným onemocněním covid-19  v posledních 30 dnech.

Ochranná lhůta počíná běžet dnem následujícím po dni provedení testu             

s pozitivním výsledkem RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2.

Je nutné škole poskytnout kopii certifikátu o prodělaném onemocnění. Tuto kopii certifikátu si škola po dobu třiceti dnů uchová, poté se dokument skartuje.