Návštěva zvířátek u Dyje

 

MŠ Sv. Čecha si udělala dopolední zimní vycházku k řece Dyji. Ve školce si povídáme o zvířátkách v zimě

a děti zajímalo,jak vypadá život  zvířátek  u vody. Zvířátka od nás dostala zdravou svačinku.

                                                                                                            příspěvek připravil kolektiv MŠ Sv. Čecha