Úprava stravného ve školní jídelně

Od 1. února 2014 dochází k úpravám v cenách stravného v naší školní jídelně.

Úprava stravného ve školní jídelně

Přání

Vánoční zpívání

Metodické sdružení ZŠ speciální pořádalo „Vánoční zpívání“ pro žáky ZŠ speciální. Žáci se společně sešli a zazpívali si koledy. Děti si přinesly i vlastní hudební nástroje a samy vytvářely hudební doprovod. Součástí této akce bylo i připomenutí vánočních tradic – zlaté prasátko ,kapří šupinka, krájení jablíčka apod. Své „Vánoční zpívání“ měli i žáci ZŠ praktické, kteří se zapojili a každá třída zazpívala vánoční písně, které se žáci naučili v hodinách Hv.

Mikuláš ve školní družině

I do školní družiny 5. prosince odpoledne zavítal Mikuláš, čerti s andělem. Přišli pozdravit naše děti a zároveň se podívat, kdo z nich zlobil a koho by si nejraději odnesli čerti do pekla.

Oborový den – 12. prosince 2013

Zaměření: Zahradnické práce

V rámci oborových dnů pro žáky 9. třídy jsme navštívili Střední odbornou školu a Střední odborné učiliště ve Znojmě na Dvořákově ulici. Žáci si mohli vyzkoušet vytvořit vánoční vazbu a odnést si ji domů. Pro některé z žáků je to nový impuls k přemýšlení, jestli by daný učební obor nebyl právě pro ně. 

Mikulášská nadílka – 6. 12. 2013

I letošní rok chodil po naší škole Mikuláš s doprovodem andělů a tří čertíků a naděloval dětem podle toho, co si zasloužily. Většinou byly všechny dětí hodné, a ty, co občas zazlobily, alespoň slíbily Mikulášovi, že se do příštího roku polepší. Nakonec všechny děti dostaly nadílku.

Adventní trhy

Ve čtvrtek odpoledne 5. 12. 2013 jsme měli možnost se prezentovat na Horním náměstí ve Znojmě. V pozdním odpoledni, kdy na náměstí probíhal Mikulášský rej, měla naše škola k dispozici jeden stánek, kde se nejen vystavovaly práce našich dětí, ale kolemjdoucí si mohli pro radost a potěchu vybrat některý z výrobků. Velký zájem byl o lampičky, přáníčka, hvězdičky, ozdoby, svícínky.

Den sociálních služeb

Také naše škola představila stánek na Dni sociálních služeb.